Kandideerimisprotsess koosneb neljast järjestikkusest intervjuust ning kodutööst. Kogu protsess võtab tavaliselt aega 2-4 nädalat, mille käigus annab Southwestern Advantage grupijuht suvest põhjaliku ülevaate ning hindab kandidaadi sobivust programmi. Eduka kandideerimise tingimuseks on, et üliõpilane oleks iseseisev, töökas, õpihimuline, motiveeritud ja tal oleks nägemus sellest, mida ta saavutada soovib.

top