2015-06-02 17.20.33 copySouthwestern Advantage programm on avatud kõikidele akrediteeritud õppekavade järgi õppivatele üliõpilastele. Erialaseid piiranguid ei ole.

Kõige tähtsam on tudengi iseseisvus, töökus ja kohusetunne. Kindlasti annab plusspunkte varasem töökogemus. Edukaks olemiseks ei ole vajalik eelnev müügitöö oskus, sest tööle eelneb põhjalik koolitus. Inglise keele oskus ei pea olema kõrgtasemel, kuid vajalik on suhtlustase, sest koolitused ja töö toimuvad inglise keeles.

top