Oleme siia kogunud sageli esinevad küsimused:

Kes saavad Southwestern Advantage programmi kandideerida?
Programm on avatud kõikidele akrediteeritud õppekavade järgi õppivatele üli- õpilastele. Erialaseid piiranguid ei ole.

Kui palju kohti on eraldatud Eesti tudengitele?
Uute osalejate arv sõltub eelkõige juhendajate olemasolust. Iga juhendaja kohta valime keskmiselt välja 2 kuni 3 uut osalejat. See võimaldab igale uuele osalejale piisavalt personaalse ettevalmistuse ja heal tasemel treeningu.

Milliseid tudengeid me programmi otsime?
Kõige tähtsam on tudengi iseseisvus, töökus ja kohusetunne. Kindlasti annab plusspunkte varasem töökogemus ja võistluskogemused (näiteks spordis). Edukas olemiseks ei ole vajalik eelnev müügitöö kogemus, sest tööle eelneb põhjalik koolitus. Inglise keele oskus ei pea olema kõrgtasemel, kuid vajalik on suhtlustase, sest koolitused ja töö toimuvad inglise keeles.

Milline on Southwesterni poolt pakutav koolitus?
Meie koolitusprogrammi võib jagada kolmeks: ettevalmistus Eestis, neljapäevane intensiivkursus Nashville’is ja iganädalased koolitused suve jooksul. Eestis teeme tutvust müügiteooria ning toodetega, õpime lähemalt tundma USA koolisüsteemi ja paneme paika eesmärgid suveks. Samuti saame tuttavaks teiste osalejate ja meeskonnajuhtidega. Nashville’is koosneb koolitus teoreetilisest osast (müügiteooria, kuidas ennast motiveerida, müügitehnikad) ja rohkest praktilisest treeningust (mängime läbi erinevad müü- gisituatsioonid). Suvel kohtuvad sama piirkonna tudengid igal pühapäeval omavahel, et jagada kogemusi ning hinnata saavutatud tulemusi, nooremad osalejad saavad meeskonnajuhtidelt nõu küsida ja tööprobleeme arutada. Lisaks pühapäevasele koolitusele on igal hommikul võimalus telefonitsi meeskonnajuhilt tekkinud küsimustele vastuseid saada.

Kuidas reaalne tööpäev välja näeb?
Tudengid töötavad koolipiirkondade järgi elurajoonides ja keskmiselt näidatakse tooteid kolmekümnele perele päevas. Tudengid alustavad oma tööpäeva enne kella üheksat hommikul ning lõpetavad õhtul pärast üheksat. Tudengi eesmärgiks on külastada võimalikult paljusid peresid, kellele müüdavaid raamatuid tutvustada. Et toote „pähemäärimise” asemel keskendutakse ostjate leidmisele, on iga visiit üsna lühike: 5 kuni 20 minutit. Pühapäeval saadakse omavahel kokku, vahetatakse kogemusi ning lahutatakse meelt. Samuti on see hea aeg kodustega suhtlemiseks.

Kui ohtlik on seda tööd teha?
USA-s on 17ne aasta jooksul raamatuid müümas ja reisimas käinud ca. 2500 eestlast. See number räägib juba enda eest. Samuti ei ole USA just mõni arengumaa, kus puuduvad seadused. Loomulikult juhtub ikka väiksemaid õnnetusi või äpardusi, aga sama hästi võivad need toimuda ka suvel maal vanaema juures olles. Raamatuid müüvad tudengid läbivad suve jooksul auto või jalgrattaga tavapärasest tunduvalt rohkem kilomeetreid ning kindlasti on nii võimalus õnnetusse sattuda suurem, kui tööd üldse mitte tehes.

Milliseid tooteid tudengid müüvad?
Tudengid müüvad peredele hariduslikke ja muid üldharivaid raamatuid, tarkvara ja veebikeskkonna kasutusõigust. Müüdavad õpperaamatud ja tarkvara on mõeldud lastele eelkoolieast kuni keskkooli lõpuni. Väiksematele mõeldud raamatud aitavad lastes tekitada huvi õppimise vastu ja annavad vanematele võimaluse oma lastega koos teha lõbusaid projekte. Kooliealistele mõeldud tooted aitavad aga eelkõige kodutööde ja testidega ning ühtlasi ülikoolide sisseastumiseksamitega. Et USA-s on kõrgharidus tasuline, siis on vanemate jaoks väga oluline, et nende lapsed saaksid koolis võimalikult häid tulemusi. Meie tooted on kirjastatud koostöös erinevate õpetajate ja tarkvarafirmadega ning need on USA-s väga populaarsed. Igal aastal on meil sadu tuhandeid rahulolevaid kliente! Southwesterni tooteid ei ole võimalik osta poodidest, neid saab tellida ainult suviti üliõpilastelt. Keskmine klient ostab raamatuid umbes 250 dollari eest, pakkuda on meil aga erinevaid tooteid enam kui 2000 dollari väärtuses.

Millise lepingu sõlmib tudeng Southwesterniga?
Southwestern tagab tudengile USA-s töökoha, aitab vormistada J-1 tööviisa, muretseb tervisekindlustuse ning aitab lennupiletite leidmisel ja elukoha valikul. Kõikidele programmis osalejatele on tasuta koolitused nii Eestis kui ka USA-s. Samuti ei maksa tudengid raamatunäidiste või töövahendite eest. Southwestern ei sea tudengi müügitulemustele mingit alam- ega ülempiiri. Lisaks võib tudeng hiljem kasutada Southwesterni abi CV koostamisel ja töö leidmisel.

Kus suvel elatakse?
Tudengid saavad endale ise valida sobiva elukoha. Majutuse leidmiseks on mitmeid erinevaid võimalusi: mõned eelistavad rentida elamispinna mitme peale, enamik otsustavad peremajutuse kasuks. Peredes elamine on parim viis USA kultuuriga tutvumiseks ja ka rahaliselt on see kõige soodsam. Võõrustajaperesid (host family) leitakse mitmel viisil: varem programmis osalenud tudengite soovitusel, omal käel müügipiirkonnas või kiriku kaudu (paljud ameeriklased kuuluvad kogudustesse ning kiriku kaudu levib informatsioon tõhusalt). Tavaliselt kulub tudengitel elukoha leidmiseks üks kuni kolm päeva (harva ka kauem) ja niikaua peatutakse kohalikus hotellis. Southwestern aitab osaliselt katta ka tudengite hotellikulud.

Kuidas tudengitega suvel ühendust võtta?
Kuigi USA on Eestist kaugel, on tänapäevase tehnoloogia abiga võimalik kodustega hästi ühendust hoida. Lihtsaim viis helistamiseks on läbi Skype-i, siis ei maksa see midagi! Et ajavahe Eestiga võib ulatuda 10 tunnini, siis on parim aeg koju helistamiseks pühapäev, kui müügitööd ei toimu. Vanematele saadetakse ka uudiskirju tudengite tulemustega ja vajadusel on vanematel võimalus ühendust võtta Southwesterni müügijuhtidega.

Mis motiveerib tudengeid pingutama?
Southwesterni suveprogrammi võib mingil määral lugeda ka müügivõistluseks. Igal nädalal avaldame me edetabeli nii töö- kui ka müügitulemustest, mis on kättesaadav ka tudengite vanematele. Tublimatel on võimalik võita erinevaid auhindu ja diplomeid, mis antakse pidulikult üle novembris toimuval auhinnabanketil. Sinna on kutsutud Southwesterni kulul kõik programmi edukalt läbinud tudengid koos vanematega. Üheks suureks motivaatoriks on tasuta auhinnareis Sizzler – sellele koha saamiseks on tudengil vaja suvega teenida vähemalt 8400 dollarit.

Kuidas Eesti tudengitel programmis läheb?
Nii nagu ülikoolis õppides, sõltub ka Southwesternis tudengi edukus tema enda pingutustest. Kõik tudengid saavad sarnase koolituse ja ettevalmistuse ning ka tooted on kõikidel samad. Ometi on tulemused erinevad. Igal aastal on meil programmis tudengeid, kes teenivad esimese suvega 15,000 dollarit ja rohkemgi. Samas on meil igal aastal olnud ka tudengeid, kes on töö pooleli jätnud ja varem koju tagasi läinud. Tudengi enda motivatsioon ja töögraafikust kinnipidamine on kõige parem garantii edukaks suveks.

Kuidas toimub viisadega seotud asjaajamine?
USA-s töötamiseks on tudengitele vajalik tööluba ja tööviisa. Töölubasid väljastavad USA valitsuse poolt heaks kiidetud sponsorid. Southwesterni tudengite sponsor Eestis on Global Educational Concepts (GEC, www.globaledconcepts.com). GEC programmi tasu sisaldab endas tööluba, kohustuslikku tervisekindlustust, SEVISe tasu ning GEC abi kuni suve lõpuni. Tööviisa väljastab USA saatkond (www.estonia.usembassy.gov) tööloa ning tudengi poolt esitatud avalduse alusel. Tudengeid aitab Eestis paberitööga programmijuht Kaido Kubri (kkubri@globaledconcepts.com), kes on sellega tegelenud alates 2006 aasta suvest ja on ka ise tudengina korduvalt Southwesterni programmis osalenud.

Kui palju saab reisida ja kultuuriga tutvuda?
Enamasti elavad müüjad kohalikes peredes, kes tutvustavad kohalikku kultuuri ja vaatamisväärsusi, iga nädalalõpp korraldavad meeskonnad ühiseid väljasõite, suve lõpus on mõeldud eraldi aeg, mille jooksul saab mööda USA-d ringi reisida. Lisaks korraldab ettevõte igal aastal hulgaliselt koolitus- ja auhinnareise. Need on viinud meie tudengeid näiteks Keeniasse, Hispaaniasse, Indiasse, Taisse, Vietnami, Bora Borale, Egiptusesse, Austraaliasse, Türki jne.

Kuidas tudengid raha teenivad?
Kuigi enamik esmakordseid osalejaid on eelkõige huvitatud pakutavast koolitusest ja uue elukeskkonna kogemusest, on ka rahaline pool tudengite jaoks väga oluline. Töökate ja motiveeritud tudengite jaoks on Southwestern ilmselt üks paremaid teenimisvõimalusi, sest kogu sissetulek baseerub tulemustasul. Tudengite teenistus on 40% läbimüügilt ja mingeid ülempiire sellele seatud pole. Müües päevas raamatuid ühele kliendile, teenib tudeng suvega umbes 4500 dollarit. Lisaks on võimalik teenida passiivset tulu müüdud interneti-tuutori teenuse eest. Meeskonnajuhtidele makstakse ka boonust vastavalt tudengite tulemustele. Sellel suvel käis USA-s 324 tudengit Eestist, nendest 137 esimest korda. Esmakordsete müüjate keskmine teenistus suvega oli umbes 5500 eurot. Teise suve tudengite keskmine teenistus oli juba üle 9200 euro. Nendest summadest tuleb maha arvestada tudengite enda kulutused nagu lennupiletid, elamiskulud jmt.

Kuidas programmi kandideerida?
Southwesterni programmi kandideerimiseks tuleb igal tudengil läbida 3-4 intervjuud meeskonna juhtidega ja kirjutada essee. Ühendust võetakse ka tudengi vanematega, et vastata tekkinud küsimustele. Eduka kandideerimise tingimuseks on, et üliõpilane oleks iseseisev, töökas, õpihimuline, motiveeritud ja tal oleks oma nägemus sellest, mida ta saavutada soovib. Southwesterni programmis saavad tavaliselt hästi hakkama üliõpilased, kellele meeldivad väljakutsed. See töö ei sobi igaühele.

top