Mida Southwestern Advantage kogemus annab?

Kuigi programmis võib teenida väga hästi, siis sageli on osalejate poolt öeldud, et raha pole just see kõige olulisem olnud. Parimaks on peetud just saadud kogemust, hilisemat saavutustunnet, oskust võõras keskkonnas ja eitustega toime tulla, oma äri ajada ning ennast motiveerida.

IMG_8440

Eneseareng

Elada enam kui kolm kuud oma perekonnast eemal ja ise oma eluga hakkama saada on paljude noorte jaoks esialgu suur katsumus. Seda suurem on aga endaga rahulolu kui suvi edukalt läbitud. Paljude tudengite jaoks on Southwestern Advantage programm üks esimesi võimalusi ennast iseseisvalt proovile panna. Southwestern Advantage programmis osalemine annab juurde iseseisvust, enesekindlust ja otsustusvõimet.

Kontaktid üle maailma

Välisriigis töötamine aitab laiendada silmaringi ning tuhandete inimestega suhtlemine annab eheda kultuurikogemuse ning palju uusi kontakte. Eduka müügitöö ja meeskonnajuhtimise eest on võimalik võita ka erinevaid Southwestern Advantage auhinnareise.

Ettevõtluskogemus ja mentorlus

Eestlaste edu üks saladusi Southwestern Advantage programmis on põhjalik koolitus.
Iganädalased koolitused algavad juba jaanuarist ja kestavad mai lõpuni. Juuni alguses toimub Nashvilles 5-päevane intensiivkursus, mille käigus õpitakse selgeks müügiteooria ja oma äri juhtimise vajalikud põhiteadmised. Pärast intensiivkursust on tudengitel võimalus õpitud oskusi rakendada, saades pidevalt tagasisidet oma juhendajatelt. Ka suvel toimuvad iganädalased müügitreeningud. Southwestern Advantage koolitus on väga praktiline ning kõigile programmis osalejatele tasuta.

Julgus ja suhtlemisoskus

Ladus inglise keele oskus on kindel konkurentsieelis tööturul. Tudengid suhtlevad raamatuid müües suve jooksul tuhandete inimestega ja elavad kohalike perede juures. Keelekeskkonnas elamine ja suhtlemine annab tudengitele enesekindlust ja väljendusoskust, mida ei ole võimalik omandada koolipingis.

Rahalised võimalused

Tudengite teenistus sõltub täielikult nende endi panusest. Teenistus sõltub läbimüügist ehk igaühest endast. Mida rohkem kliente, seda rohkem raha. Ja mida rohkem töötada, seda rohkem kliente. Tudengite teenistus on 40% läbimüügist ja mingeid ülempiire sellele seatud ei ole. Üldiselt teenitakse esimesel suvel paar tuhat kuni paarkümmend tuhat dollarit.

Uued sõbrad ja tuttavad

Southwestern Advantage ühendab väga erinevate alade ja kursuste üliõpilasi, mis võimaldab luua põnevaid ja kasulikke tutvusi ka väljaspool enda eriala või ülikooli (erinevatest riikidest rääkimata). Southwestern Advantage inimesi ühendavad ka erinevad heategevusaktsioonid ja spordivõistlused.

top