Elinor Vutt

“Kui ma 2005. aastal esimest korda Helsingis USA-sse lendavale lennukile astusin ei olnud mul aimugi, kuidas minu elu muutuma hakkab. Esimesele suvele järgnes veel kuus töist, arendavat, põnevat, väljakutsuvat ja samas lõbusat suve.
Küsid, et mida õppisin? Enesedistsipliini, kiiresti otsuste tegemist, hambad ristis asjade ära tegemist, ausust iseenese vastu. Kindlasti ei saa märkimata jätta ka inimeste tundma õppimist, meeskonnatööd, juhtimiskogemust ja läbirääkimisoskusi.
Müügitöö tundub vaid lihtsalt müük, kuid tegelikult annab Southwestern Advantage programmi läbinud noorele inimesele juurde lisaks müügioskusele palju muid eluks vajalikke oskusi.
Kõiki neid oskusi on mul läinud vaja oma töökohal ülikooli turundusmeeskonnas ja vastutava isikuna järelkasvu projektide eest.
Väikese lapse ema, elukaaslase ja aktiivselt töötava inimesena pean end tihti motiveerima teatud tegevusi tegema, et jõuda soovitud tulemusteni. Osates näha aga suuremat pilti ning kaugemat eesmärki on seda märksa lihtsam teha. Eesmärkide seadmine ja nende poole pürgimine (tõelised eesmärgid on väljakutsuvad) on kindlasti programmi läbinud noore äratuntavad jooned. Lisaks olles näinud 7 suve jooksul ca 21 000 perekonda, tekkis ka endal hea pilt, milline ema soovin oma lastele olla ja milline naine oma mehele. Mitmeid nähtud põhimõtteid kasutan täna tihti oma igapäevaelus.
Kokkuvõtvalt ütleks, et oskus müüa on see, mis meid elus edasi viib ja kindlasti on igal noorel Southwestern Advantage’í programmist midagi õppida. Olgu selleks soov areneda kui isiksus, näha maailma, õppida keelt või hoopis teenida nelja kuuga palju raha. If there is a will there is always a way!” – Elinor Vutt SWA suveprogrammist

top