Artikkel “Noored nõuavad suurt palka, aga ei oska seda põhjendada” ilmus 10. detsembril 2018 ärileht.ee lehel.

Personali värbamise ning otsimisega tegeleva värbamiskonsultandi Piret Talviste sõnul on noortel ja veel kogemusteta tööturule tulijatel suured palgaootused, kuid samas ei osata ennast piisavalt müüa ning oma suurt ootust põhjendada.

„Praegu valitseb turul tööjõupuudus ning palgasurve mitmes valdkonnas on suur. Paljudel ettevõtetel ei jäägi muud üle, kui spetsialiste mujalt üle osta või värvata noori otse koolipingist. Mõlemad tegevused on ettevõtte jaoks aga üksjagu kallid,“ selgitas CVO Recruitment värbamiskonsultant ning Southwestern Advantage kaudu pikalt müügitööga tegelenud Piret Talviste.

„Alles ülikoolis käivad või just lõpetanud noored küsivad juba enamasti töötasuks summasid, mis ulatuvad üle Eesti keskmise palgataseme, kuid samas ei oska need noored ennast müüa ja oma nõudmisi argumenteerida ning lihtsalt ütlevad, et „Ma tahan ja kõik“. Samas kui ettevõte võtab kogenematu inimese tööle, siis peab ta nagunii kulutama aega ja ressurssi, et uut töötajat välja õpetada,“ märkis Talviste. „Lõpuks saab tööandja maksta inimese ja tema väljaõppe eest sellist hinda, mille töötaja hiljem ettevõttele ka tagasi teenib ning võimalik uus töötaja peab selleks piisava kindluse andma.“

Talviste lisas, et aastate jooksul on noored tööturule tulijad muutunud küll üha enesekindlamaks ning julgemaks, kui üksnes enesekindlusest siiski ei piisa. „Paraku näeme tihti, et seda enesekindlust ei toeta piisavalt võime oma oskusi või noorte puhul siis võimalikku potentsiaali ka maha müüa,“ selgitas Talviste ning lisas, et kahjuks ei pöörata enesemüügi aspektile ka piisavalt tähelepanu.

„Väär on arusaam, et kui inimene tööalaselt otseselt müügiga ei tegele, siis seda oskust pole tal ka vaja. Müümise kunst on oluline kõigile. Lisaks toote või teenuse müügile peame me ju pidevalt tegelema enda, oma mõtete ja ideede müümisega. Tõestamisega, et just sinu idee on parim või just sina oled sellele töökohale parim ning väärt küsitavat palka,“ ütles Talviste.

„Seepärast tasub igati hankida erinevaid kogemusi enese proovile panemisest ning argumenteerimise oskuse arendamisest. Enne värbamise valdkonda tööle asumist tegutsesin mina ise mitmeid aastaid just müügitööga, kui käisin Southwestern Advantage programmi kaudu USA-s raamatuid müümas ning ka see kogemus õpetas hästi aru saama mu enda väärtust, aga ka oskust argumenteerida ning oma ideid ja mõtteid põhjendada. Nüüd ei tegele ma igapäevaselt küll otseselt müügiga, aga kõik need oskused on olnud nii töö- kui eraelus suureks abiks,“ märkis Talviste.

Southwestern Advantage on Baltimaade üks edukamaid tudengiorganisatsioone, mille tegevusest on rahvusvahelise elu- ja töökogemuse saanud ligi 2500 Eesti tudengit. Programmi raames saavad tudengid põhjaliku ettevõtlus- ja müügikoolituse ning seejärel veedavad suve Ameerikas reisides, ukselt uksele haridusraamatuid müües ning õpinguteks raha kogudes.  Esimest korda osalesid Eesti tudengid Southwestern Advantage’i suvetööl 2001. aastal.

top